DONATE

Investigadors de l’IBEC desvetllen com les forces físiques activen gens implicats en el càncer

La proteïna YAP, a més de governar, per exemple, el creixement dels òrgans durant el desenvolupament embrionari, és un conegut oncogèn que activa la transcripció de gens que promouen el càncer en augmentar la proliferació i impedir la mort de les cèl·lules canceroses. Els investigadors de l’IBEC van observar que quan les forces no arribaven al nucli de la cèl·lula, YAP romania en equilibri entre el citoplasma i el nucli.

D’altra banda, quan les forces afectaven al nucli, com passa en àrees de teixit tumoral que són particularment rígides, les cèl·lules responien obrint els porus del nucli i permetent que entrés més YAP. Això activa als gens implicats en la proliferació o supervivència cel·lular, i permet que el càncer es dissemini i creixi.

 


“Ara comprenem com la rigidesa del teixit tumoral afecta les cèl·lules a genèticament, promovent l’estratègia de supervivència de les cèl·lules canceroses”, diu el Pere Roca-Cusachs, investigador principal del grup Mecanobiologia molecular i cel·lular de l’IBEC i professor agregat de la Universitat de Barcelona (UB), que va dur a terme l’estudi juntament amb el grup Biomecànica cel·lular i respiratòria de l’IBEC, i en col·laboració amb investigadors del King’s College a Londres.

En el panell superior, la cèl·lula no reacciona a les forces, i YAP roman en equilibri entre el citoplasma i el nucli. En el panell inferior, la cèl·lula reacciona a les forces físiques i això promou l’entrada de YAP al nucli a través dels porus cel·lulars.

“Utilitzant com a diana terapèutica la connexió mecànica entre el nucli i el cos de la cèl·lula, el seu esquelet, podríem prevenir els efectes adversos de la rigidesa tissular en el càncer o la fibrosi”, afegeix l’Alberto Elosegui-Artola, investigador sènior a l’IBEC i primer autor de l’estudi. Aquest mecanisme de mecanodetecció també podria ser utilitzat per les cèl·lules en altres processos on les forces juguen un paper important, com en el desenvolupament embrionari.

Aquest treball ha estat finançat per la Comissió Europea, el Ministeri d’Economia i Competitivitat d’España, el Consell Europeu de Recerca, l’Obra Social “La Caixa”, la Fundació la Marató de Tv3 i el Govern Basc.

Article de referència: A. Elosegui-Artola, I. Andreu, A. E.M. Beedle, A. Lezamiz, M. Uroz, A. J. Kosmalska, R. Oria, J. Z. Kechagia, P. Rico-Lastres, A.-L. Le Roux, C. M. Shanahan, X. Trepat, D. Navajas, S. Garcia-Manyes and P. Roca-Cusachs (2017). Force triggers YAP nuclear entry by regulating transport across nuclear pores. Cell, in press