DONATE

La nova pàgina web del BIB augmenta la visibilitat del potencial català en bioinformàtica

L’associació es va establir per generar sinergies entre la biologia, la informàtica i el desenvolupament de programes d’educació i formació d’alta qualitat en bioinformàtica. En augmentar la seva presència digital amb la nova pàgina web, bioinformaticsbarcelona.eu, el BIB pretén convertir-se en el punt de trobada per a la comunitat bioinformàtica de Catalunya

A més de seccions sobre els socis BIB i els seus grups de recerca que treballen en el camp de la bioinformàtica, la pàgina inclou informació sobre l’educació i la formació, ofertes de treball i pràctiques, notícies, activitats i reculls de premsa, així com una secció amb informació sobre la mateixa associació.