DONATE

L’apnea del son podria promoure el creixement tumoral en els més joves

Els investigadors, inclòs el grup de l’IBEC Cellular and respiratory biomechanics (a la imatge) – dirigit pel Daniel Navajas -, van dur a terme el seu estudi en ratolins joves, equivalents a adolescents humans, així com en ratolins d’edat avançada – que corresponen a persones majors de 65 anys. Van trobar que la falta d’oxigen durant l’apnea del somni (hipòxia) – una malaltia crònica que afecta aproximadament el 10% de la població adulta a tot el món – va accelerar el creixement tumoral solament en els més joves.

L’equip de recerca va relacionar aquests resultats amb una resposta immune diferencial a la hipòxia intermitent en els macròfags associats amb el tumor i en els limfòcits reguladors. “El nostre desafiament ara és identificar i provar les conseqüències fisiopatològiques de l’apnea del somni i contribuir al desenvolupament de la medicina personalitzada per controlar-la”, diu l’Isaac Ametllers, professor adjunt de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i IDIBAPS.

La recerca, liderada pel Ramón Farré de la UB, el Josep María Montserrat i l’Isaac Almendros, representa un avanç científic important en la comprensió dels possibles efectes de l’apnea obstructiva del son en el càncer. L’equip de recerca ja va ser pioner en el camp amb la seva contribució de la primera evidència del paper de la hipòxia intermitent en el desenvolupament del càncer.

Altres participants en l’estudi pertanyen a la Universitat La Fe i l’Hospital Tècnic de València, l’Hospital Verge de Valme a Sevilla i la Universitat de Chicago respectivament, entre d’altres institucions. La recerca es va dur a terme dins del Centre de Recerca Biomèdica de Xarxes de Malalties Respiratòries (CIBERES), un àrea de recerca del consorci públic de recerca Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER), creat en el 2006 per promoure la recerca en biomedicina i ciències de la salut.

Torres, M., Campillo, N., Nonaka, P.N., Montserrat, J.M., Gozal, D., Martínez-García, M.A., Campos-Rodriguez, F., Navajas, D., Farré, R., Almendros, I. (2018). “Aging Reduces Intermittent Hypoxia-induced Lung Carcinoma Growth in a Mouse Model of Sleep Apnea”. Am J Respir Crit Care Med., epub ahead of print