DONATE

LEITAT i l’IBEC impulsaran biotecnologies d’última generació des de Barcelona

Dr. Esteve Trias, Director Mèdic de Leitat i Dr. Josep Samitier, Director de l’IBEC

El nou acord és elresultat d’anys de col·laboració que combina el lideratge de totes dues institucions: Leitat, com a centre referent en la gestió de generació de coneixement tecnològic i una important aposta per l’àrea de salut, i IBEC, un referent internacional en la recerca d’excel·lència en bioenginyeria orientat a contribuir a solucions per a salut. En el marc d’aquest acord es busca oferir noves solucions i oportunitats innovadores per a les creixents necessitats en diferents àrees científiques. 

Innovació oberta i Bioimpressió 3D 

L’oferta de tecnologia i coneixement complementari entre els dos socis estableix una gran aliança que donarà suport al creixement cientificotècnic futur a Catalunya, basant-se en un ecosistema d’innovació i creació científica (Open Lab) que ja s’aplica en països com els EUA i Noruega, i en el qual IBEC és pioner a Espanya. 

El concepte es basa en unespai creatiu obert, en el qual els investigadors de totes dues institucions puguin col·laborar amb altres institucions o empreses de diferents sectors, per al desenvolupament i maduració de diferents tecnologies derivades de les activitats de desenvolupament comuns. En aquest entorn es potenciarà i afavorirà la participació conjunta en iniciatives i programes internacionals d’innovació com els inclosos en el nou Horizon Europe o Health Program. 

Aquesta aliança també servirà com a instrument per a desenvolupar unitats de recerca mixtes per a projectes de prova de concepte que facilitin l’ús compartit de les capacitats tecnològiques comunes, enriquint els equips i dotant-los de capacitat per a afrontar nous reptes. En última instància això permetria i garantiria l’acceleració de projectes industrialitzables, serveis tecnològics per a la salut i metodologies d’innovació en bioenginyeria.

Bioimpressora 3D

Un dels àmbits d’interès estratègic comú és l’obtenció de biotintes per a bioimpressió i models 3D. Les biotintes contenen fonamentalment cèl·lules, però també altres components biològics i biomaterials, necessaris per a generar estructures tridimensionals similars als teixits humans, mitjançant l’ús de bioimpresores 3D. Actualment, ja és possible imprimir, per exemple, cartílag i pell amb aquesta tecnologia, la qual cosa podria utilitzar-se per a tractar a pacients que han sofert 
lesions, alguna malaltia, o el desgast propi de l’envelliment. En un futur, aquesta tecnologia podria ser capaç de reemplaçar, fins i tot, òrgans de pacients.  

 

Més enllà de la disponibilitat d’una alternativa clínica, aquest substitut podria reduir la possibilitat de rebuig respecte al trasplantament tradicional i contribuiria a augmentar el nostre arsenal terapèutic, i garantir la disponibilitat immediata de ‘peces de recanvi’ per al nostre organisme. 

Els avenços en impressió 3D en els últims anys han estat extraordinaris aconseguint un major protagonisme en múltiples sectors industrials per a diverses aplicacions d’avantguarda, i establint-se com a pilar fonamental de les fàbriques del futur, basades en la digitalització i l’ús de les tecnologies 4.0. La biomedicina ha estat explorant l’ús d’aquesta tecnologia per a l’àmbit clínic, aportant grans avenços. 

D’aquesta manera, la col·laboració de dos socis àmpliament consolidats en R+D+i, com Leitat i IBEC, es fa amb la voluntat de desenvolupar i optimitzar un gran espectre de biotintes produïdes en grau clínic, aptes per a afavorir el desenvolupament de noves línies de recerca que transformin el món del trasplantament i la medicina regenerativa, tal com l’entenem avui dia.  

Al mateix temps, l’aliança té la intenció de convertir Barcelona en un pol d’atracció per a empreses biotecnològiques, empreses emergents o “big farmas” que vulguin aprofitar aquest ecosistema. 

 

Amb aquesta col·laboració, volem obtenir solucions terapèutiques que millorin significativament la qualitat de vida de les persones que necessiten trasplantaments, i en el futur, nous òrgans funcionals per a una societat cada vegada més longeva.

 

Dr. Esteve Trias, Director Mèdic de Leitat 

 

Combinant la millor bioenginyeria amb el desenvolupament industrial, podem oferir noves eines per avançar cap a solucions a problemes de salut.

 

Dr. Josep Samitier, Director de l’IBEC