DONATE

L’IBEC renova l’acreditació com a unitat de cultura científica i d’innovació

Aquest 2020, l’IBEC rep de nou aquesta acreditació, per totes les accions encaminades per a la disseminació dels resultats científics en els mitjans de comunicació, així com per les seves accions de divulgació científica. És la tercera vegada consecutiva que el centre renova aquesta distinció des que la va rebre el 2014.

Solament en 2019, el treball de la Unitat d’UCC+i a l’IBEC va contribuir a la generació de centenars d’impactes de temàtica científica en els principals mitjans de comunicació del país, i va promoure la difusió de la ciència i la innovació també en televisió, ràdio i revistes.

Durant aquest mateix any, la unitat també va contribuir a la cultura d’innovació amb la seva presència en fires com 100XCiencia, organitzada per la xarxa de centres d’excel·lència SOMMa, així com amb la generació de notícies sobre dispositius mèdics sorgits de la investigació d’excel·lència desenvolupada en IBEC.

Amb les activitats de divulgació i difusió de la ciència l’IBEC va aconseguir un públic presencial de més de 3400 persones a l’any. D’entre els projectes que organitza la UCC+i de IBEC dins del seu programa de divulgació científica, cal destacar la seva participació en el projecte Magnet. Aquest programa uneix durant 4 anys a centres educatius que tenen una composició social desequilibrada amb una institució de recerca d’excel·lència, amb l’objectiu de crear un projecte educatiu conjunt, innovador i de qualitat.

També cal destacar les visites i tallers escolars que la unitat organitza al llarg de l’any, destinat a estudiants de primària, secundària i batxillerat.

Més sobre les UCC+i

Les Unitats de Cultura Científica i d’Innovació (UCC + i) són un dels principals agents en la difusió i divulgació de la ciència a Espanya, amb la finalitat d’incrementar la formació i cultura científica entre els ciutadans. La xarxa UCC + i, coordinada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), va néixer amb l’objectiu fomentar l’intercanvi d’experiències i la cerca de sinergies entre les entitats membre, amb la finalitat d’optimitzar recursos i millorar la qualitat dels productes i serveis de les UCC + i.