DONATE

L’IBEC representarà a Catalunya en la Plataforma d’Especialització Intel·ligent de la CE

El director de l’IBEC, Josep Samitier, assistirà a les reunions del Grup Directiu S3P-Industry com a representant d’ACCIÓ i de la Generalitat i els mantindrà informats sobre els avanços i activitats de la plataforma, que cobreix diverses àrees temàtiques entorn de la Tecnologia Mèdica, com per exemple el desenvolupament de nous productes Nanotecnològics, la Producció d’Alt Rendiment a través de la Impressió 3D i la Bioeconomia.

En les reunions, Josep representarà els interessos de Catalunya, que es defineixen en l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i tenen les següents prioritats: (1) modernitzar els negocis millorant l’eficiència dels processos productius; (2) promoure noves activitats econòmiques emergents a través de la recerca i la innovació per a crear i desenvolupar nous nínxols de mercat; 3) consolidar Catalunya com a centre europeu del coneixement i vincular les capacitats tecnològiques i creatives als sectors existents i emergents al territori; i (4) reforçar el lideratge de la indústria catalana en els sectors de sistemes industrials, químics, en alimentació i begudes, energia i recursos.

La primera Plataforma d’Especialització Intel·ligent de la CE va ser creada el 2015 per fomentar la cooperació interregional en el camp de l’Energia; les plataformes de Modernització Industrial i Agroalimentària van seguir-la durant el 2016.