DONATE

Llançament de l’Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)

L’IBEC ha participat en el desenvolupament de la plataforma, que està recolzada pel Govern de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”, i que té com a objectiu involucrar totes les organitzacions de Barcelona que treballen en el camp de la salut i l’alimentació. El BIB actuarà com a catalitzador d’iniciatives en recerca, coneixement i transferència de tecnologia entre grups de recerca, hospitals i el sector empresarial, així com en el desenvolupament de programes de formació en bioinformàtica.

“Amb les Dades Massives creixent de manera exponencial en els darrers anys, és de vital importància que aprenguem a donar sentit i aprofitar aquest flux d’informació i transformar-lo en coneixement nou amb gran impacte socioeconòmic”, va dir el director de l’IBEC Josep Samitier. “La bioinformàtica és una àrea de recerca en la qual s’aplica la informàtica i la tecnologia de la informació per a la gestió de dades biomèdiques. Aquest enfocament multidisciplinari amplifica el potencial de creació de coneixement i la transferència de tecnologia”.

La bioinformàtica s’utilitza en totes les àrees de les ciències de la vida i té un profund impacte en una àmplia gamma de camps, incloent la salut, l’alimentació i la biotecnologia en general. Aquest any, el BIB ja ha llançat diversos cursos de dos anys de formació professional en l’àmbit de la bioinformàtica, i també ha definit el pla d’estudis de primer grau de bioinformàtica de tres anys de durada en el sistema universitari català, que està programat per començar en el curs 2016-17.

A més de les 25 organitzacions que són membres, que també inclouen l’IRB Barcelona, el CNAG i la companyia biotecnològica Mind the Byte, altres 23 organismes han mostrat interès i estan en procés de ser incorporats. La primera junta directiva de l’BIB consisteix en l’Ana Ripoll (Universitat Autònoma de Barcelona), l’Arcadi Navarro (Universitat Pompeu i Fabra) i l’Alfons Nonell-Canals, director general i fundador de Mind the Byte.