DONATE

Micobacteris en oli d’oliva per al tractament del càncer

Aquesta formació de grumolls pot interferir amb la interacció de les cèl·lules micobacterianes i les cèl·lules de l’organisme i disminuir els efectes antitumorals.

Després d’anunciar el descobriment, l’any passat, que les cèl·lules de Mycobacterium brumae ofereixen una alternativa que millora els tractaments actuals per al càncer de bufeta, com el BCG que pot causar infeccions, els col·laboradors – liderats per Esther Julián en la UAB – han buscat la manera per millorar l’activitat inmunoterapeutica de M. Brumae. Per a això, han dissenyat diferents emulsions que poden augmentar l’homogeneïtat i l’estabilitat, i per tant l’eficàcia, de les solucions de Mycobacterium quan s’introdueix en el cos.

“De les emulsions que vam provar, la que està basada en l’oli d’oliva indueix una resposta immune important tan in vitro com in vivo. A més aquesta emulsió es caracteritza per conservar la viabilitat dels micobacteris i proporcionar taxes de antiaglutinació més elevades, aquestes característiques indiquen que les condicions són favorables per aconseguir l’epiteli de la bufeta”, diu Eduard Torrents, responsable de grup del IBEC, que va contribuir a l’estudi. “Els resultats posen de manifest el potencial d’aquesta emulsió en base d’oli d’oliva com un vehicle de subministrament prometedor per al tractament amb micobacteris del càncer de bufeta.”

El treball ha estat dut a terme per investigadors del Departament de Genètica i Microbiologia de la Facultat de Ciències Biològiques, del Departament de Medicina i Cirurgia Animal de la Facultat de Veterinària, i del Servei de Microbiologia de la UAB, i el grup d’Eduard Torrents, Infeccions Bacterianes: Teràpies antimicrobianes del IBEC.

Article de referència: Estela Noguera-Ortega, Núria Blanco-Cabra, Rosa Maria Rabanal, Alejandro Sánchez-Chardi, Mónica Roldán, Sandra Guallar-Garrido, Eduard Torrents, Marina Luquin & Esther Julián (2016). “Mycobacteria emulsified in olive oil-in-water trigger a robust immune response in bladder cancer treatment.” Scientific Reports, 6:27232. http://www.nature.com/articles/srep27232