DONATE

Millors eines per la seguretat alimentària

El projecte, ‘Desenvolupament d’eines innovadores per a la Ocratoxina A’, avaluarà i afrontarà l’amenaça que suposa per als humans i animals l’exposició a les micotoxines (metabolits fúngics) en els aliments. La Comunitat de Treball dels Pirineus ho financiarà durant dos anys, i compta amb socis francesos de l’Institut National Polytechnique de Toulouse, vascos del Centre de Tecnologies Electroquímiques (CIDETEC) i l’Institut Català de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), a més de varis socis industrials.

L’ocratoxina A (OTA) és una micotoxina comú que contamina una àmplia varietat de productes animals i vegetals – inclosos cereals, cafè, cacau, fruits secs i productes de la vinya – durant el seu emmagatzematge. Els estudis mostren que l’absorció d’OTA en l’aparell gastrointestinal causa lesions agudes i cròniques en ronyons i fetge, i en humans la seva presència s’ha associat amb un augment de la incidència de tumors en l’aparell urinari superior, el que ha portat a la seva classificació com possible carcinogen.

Les tècniques emprades actualment per detectar l’OTA són cares i poc eficients, i els participants faran servir noves tecnologies basades en nanomolècules anomenades aptàmers per a desenvolupar una gamma d’eines de detecció innovadores, segures i efectives. A més de coordinar el projecte, el grup de Nanobioenginyeria de l’IBEC dissenyarà i optimitzarà bioassaigs i biosensors basats en aquests components sensors innovadors per permetre major sensibilitat i especificitat en la detecció de micotoxines, i que a més siguin fàcils de fer servir. Una de les característiques principals dels sensors desenvolupats serà la capacitat de detectar un metabolit de l’OT, l’ OT-hidroquinona(OTHQ), que és més tòxic que la mateixa OTA i per al qual encara no existeix cap sistema de detecció.

A més, el projecte té com objectiu diferents processos de detoxificació utilitzant absorbents, a més d’avaluar la toxicitat de mostres agroalimentàries de diferents parts de la regió CTP. Finalment, amb l’estudi de cèl·lules renals contaminades amb OTA, el projecte aportarà informació sobre l’abast i el mecanisme de la toxicitat del metabolit.