DONATE

Premi a l’excel·lència en la recerca sobre biomaterials

Lacroix es distingeix per l’estudi de les interaccions dels estímuls mecànics sobre els biomaterials, amb l’objectiu de millorar dispositius mèdics en l’àmbit de l’enginyeria de teixits. En concret, desenvolupa models in silico per calcular aquests estímuls mecànics i predir com es poden formar els teixits.

L’ESB concedeix anualment el Jean Leray Award per reconèixer i estimular a joves científics que han realitzat excel·lents contribucions a la recerca sobre biomaterials. Damien Lacroix rebrà el premi de 2010 durant la conferència que l’ESB celebrarà a Finlàndia el setembre d’aquest any.

“Per a la formació de teixits en biomaterials, els estímuls mecànics son essencials -diu Lacroix- perquè guien la proliferació i diferenciació cel·lular”. Aquests estímuls no es poden mesurar experimentalment. No obstant, amb models computacionals es poden calcular i predir quins estímuls mecànics actuen sobre les cèl·lules, en funció de l’arquitectura de les bastides de biomaterials que s’utilitzin. Lacroix és un dels primers investigadors que ha desenvolupat models amb aquesta finalitat.

L’escalat de les dades permet que, amb el model computacional, es pugui predir en el temps com es formaran els teixits dintre del les bastides. Els models permeten millorar el disseny dels biomaterials i, d’aquesta manera, reduir el nombre d’assajos in vitro i in vivo que cal fer.

L’objectiu de la recerca en aquests models in silico es poder predir la resposta biològica de biomaterials emprats per a la regeneració de teixits en aplicacions clíniques  abans del seu ús en el mercat.