DONATE

Nou biomarcador per diagnosticar l’alzheimer en etapes asimptomàtiques

Es tracta d’una molècula que està directament relacionada amb l’expressió de la proteïna priònica cel·lular, present a la superfície de les cèl·lules neurals. L’estudi, liderat per l’IBEC, obre la porta a la detecció primerenca de la malaltia d’Alzheimer en etapes asimptomàtiques en mostres de sang, afavorint el seu diagnòstic i tractament.

D’esquerra a dreta: Rosalina Gavín, José Antonio del Río i Dayaneth Jácome.

Un estudi recent, liderat pel grup de Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular de l’IBEC i de la Universitat de Barcelona, ha identificat un nou biomarcador d’alzheimer en estadis asimptomàtics de la malaltia. Es tracta de la molècula miR-519a-3p, un microARN que està directament relacionat amb l’expressió de la proteïna priònica cel·lular (PrPC), la qual es troba desregulada en persones que pateixen algunes malalties neurodegeneratives com l’alzheimer.

La recerca de biomarcadors que siguin estables i fàcilment detectables en biofluids, com els microARN, brinda esperances per a la detecció primerenca de l’alzheimer en les seves etapes asimptomàtiques inicials, cosa que podria ajudar en el diagnòstic i tractament primerenc d’aquesta malaltia que afecta més de 35 milions de persones a tot el món.

Primera vegada que es relacionen miR-519a-3p i PrPC en alzheimer

Se sap que l’expressió d’alguns microARN està desregulada en pacients amb alzheimer. No obstant això, és la primera vegada que aquest microARN s’ha relacionat específicament amb la disminució en la producció de la proteïna priònica cel·lular durant la progressió de la malaltia.

“Actualment, les proves per diagnosticar la malaltia d’Alzheimer solen dur-se a terme després de l’aparició dels primers símptomes, quan ja hi ha un deteriorament cognitiu subjacent. Creiem que la detecció d’aquest microARN pot ajudar a establir criteris addicionals per a un diagnòstic més precís en les fases inicials de la malaltia.”, explica José Antonio del Río, investigador principal de l’IBEC, catedràtic de la Facultat de Biologia y de l’Institut de Neurociències (UBneuro) de la Universitat de Barcelona (UB) i colíder de l’estudi.

Creiem que la detecció d’aquest microARN pot ajudar a establir criteris addicionals per a un diagnòstic més precís en les fases inicials de la malaltia.

José Antonio del Río

A més, el treball analitza de forma comparativa la presència del biomarcador en mostres d’altres malalties neurodegeneratives:

“Si el nostre objectiu és utilitzar miR-519a-3p com a biomarcador per detectar demència de tipus alzheimer en persones hipotèticament sanes, és clau assegurar-se que els seus nivells no estiguin alterats en altres malalties neurodegeneratives. En el nostre estudi, comparem els nivells d’aquest biomarcador en mostres d’altres taupaties i Parkinson, confirmant que els canvis del miR-519a-3p són específics de la malaltia d’Alzheimer”, detalla Rosalina Gavín, investigadora sènior de l’IBEC, professora agregada de la UB i l’UBneuro i colíder de l’estudi.

L’equip avança en la seva investigació, com indica Dayaneth Jácome, investigadora en el grup de del Río i primera autora de l’estudi “el següent pas és la validació del miR-519a-3p com a biomarcador en mostres de sang de diferents cohorts de pacients, per començar a emprar-lo en el diagnòstic clínic d’alzheimer en mostres perifèriques”.

El següent pas és la validació del miR-519a-3p com a biomarcador en mostres de sang de diferents cohorts de pacients.

Dayaneth Jácome

Els investigadors són membres del Centre de recerca en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives, CIBERNED.

Els microARNs: silenciadors de gens

Fotografia al microscopi òptic d’una secció d’escorça frontal humana post mortem d’un pacient amb malaltia d’Alzheimer escala o grau VI de Braak (el més avançat). S’aprecien neurones amb elevat contingut de proteïna tau.

La quantitat de proteïna priònica cel·lular canvia durant la progressió de l’alzheimer, mostrant nivells més alts en les primeres etapes de la malaltia i disminuint a mesura que avança la mateixa. Tot i que no es coneix en detall el mecanisme responsable d’aquests canvis, s’ha observat que certs microARN s’uneixen a una regió específica del gen PRNP, que controla l’expressió de PrPC, disminuint-la. Per això, i basant-se en comparacions d’estudis previs i anàlisi computacional en diverses bases de dades genòmiques, els investigadors van seleccionar el microARN miR-519a-3p per al seu estudi.


Article referenciat:

Dayaneth Jácome, Tiziana Cotrufo, Pol Andrés-Benito, Laia Lidón, Eulàlia Martí, Isidre Ferrer, José Antonio del Río, Rosalina Gavín. miR-519a-3p, found to regulate cellular prion protein during Alzheimer’s disease pathogenesis, as a biomarker of asymptomatic stages. BBA – Molecular Basis of Disease (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2024.167187