DONATE

Nou biomarcador per diagnosticar l’alzheimer en etapes asimptomàtiques

Es tracta d’una molècula que està directament relacionada amb l’expressió de la proteïna priònica cel·lular, present a la superfície de les cèl·lules neurals. L’estudi, liderat per l’IBEC, obre la porta a la detecció primerenca de la malaltia d’Alzheimer en etapes asimptomàtiques en mostres de sang, afavorint el seu diagnòstic i tractament.

L’IBEC, primer centre de recerca d’Espanya a certificar els seus laboratoris com a sostenibles

Les “Core Facilities” de l’IBEC i nou dels seus grups de recerca s’han sotmès al procés de certificació de “laboratori verd” que atorga l’organització My Green Lab. Tots ells han … Read more

Laboratory Technician at the Molecular and cellular neurobiotechnology Research Group


Application Deadline: 22/07/2022
Ref: LT_TR

The Molecular and cellular neurobiotechnology group at the Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) is looking for Laboratory Technician to contribute to the development of novel methods for Neurodegenerative studies using microfluidics and in vitro platforms.

The contract will be within the framework of the project “Fabrication of novel microfluidic devices and applications to monitor tau-related neurodegeneration in vitro”.

La falta de proteïna priònica cel·lular pot provocar símptomes d’epilèpsia i dèficits d’aprenentatge

Investigadors de l’IBEC, en col·laboració amb hospitals i socis internacionals, han observat que la deficiència de la proteïna priònica cel·lular provoca dèficits de comportament, deficiències en l’aprenentatge i un augment de l’excitabilitat del cervell semblant a l’epilèpsia, en ratolins.