DONATE

Noves instal·lacions per a la investigació a l’IBEC

Més de 50 investigadors dels grups de Biomecànica i mecanobiologia, Olfacte artificial, Processat i interpretació de senyals biomèdiques, i Robòtica, ocuparan uns 700 m2, corresponents a les plantes 8, 9 i 10 de la Torre I, situada dintre del Parc Científic de Barcelona (PCB).

La proximitat de les noves instal·lacions a les altres que ja ocupa l’IBEC al PCB facilita l’intercanvi interdisciplinar, així com la cohesió i la relació de tota la comunitat que forma part de l’Institut.