DONATE

Premi per a doctorat sobre mecanobiologia a l´IBEC

El treball premiat ha estat dirigit per Pere Roca-Cusachs, investigador principal a l’IBEC, i Professor Agregat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB.

Roger Oria, guanyador del XXIV Premi Claustre de Doctors de la UB.

La tesi doctoral amb el títol Cell sensing of the extracellular environment: Roles of matrix rigidity, ligand density, and ligand distribution, gira al voltant d´una hipòtesi sobre com les cèl·lules són capaces de percebre informació espacial i física a escala nanomètrica. Fins ara, la hipòtesi més acceptada defensava que les cèl·lules podrien emprar algun tipus de molècula patró en aquest procés. El treball doctoral realitzat pel Dr. Roger Oria constata que el mecanisme que fan servir per percebre el medi extracel·lular està regulat per la detecció de forces que depenen de la distribució espacial de molècules anomenades lligands. Aquesta línia de recerca dins de la innovadora disciplina de la mecanobiologia pot contribuir a identificar noves eines per frenar patologies que s’associen amb la rigidesa dels teixits, com per exemple, el càncer.  

Mecanobiologia: una nova perspectiva dels processos biològics  

La mecanobiologia és un camp emergent que ha anat prenent força durant les últimes dècades. Cada cop més científics han començat a donar atenció a la importància de la física en el desenvolupament d’òrgans i organismes, i han començat a definir els mecanismes pels quals les cèl·lules detecten, responen i generen forces. A l’IBEC, varis grups de recerca, entre ells el del Professor Pere Roca-Cusachs, són pioners en aquest camp, que a més a més, és un dels quatre eixos de recerca a l’institut.  

Les cèl·lules són capaces de percebre el seu entorn i aquesta capacitat és essencial per mantenir la funció dels teixits i detectar-hi canvis (creixement cel·lular, proliferació tumoral, etc.). A través de les adhesions focals, que són estructures formades per proteïnes transmembrana i també adaptadores, les cèl·lules s’adapten i detecten les propietats físiques de la matriu extracel·lular. 

Les adhesions focals actuen com una mena de “sabates cel·lulars”, que proporcionen tracció i ancoratge als teixits del voltant. Així mateix, les cèl·lules també canvien les adhesions focals per poder adaptar-se als diferents teixits i les seves característiques com, per exemple, els creixements tumorals. 

Roger Oria  


Sobre el premi 
El Premi Claustre de Doctors es va crear el 1997 per distingir les tesis doctorals llegides i defensades a la Universitat de Barcelona que representessin les aportacions més rellevants en el camp del coneixement humà i del progrés de la ciència. Amb caràcter anual, el premi vol donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctors de la UB i col·laborar així en la difusió del prestigi acadèmic i social del títol de doctor, màxim grau acadèmic que poden assolir els estudiants dins la institució universitària.