DONATE

Presentation of EIT Health Spain at the PCB

L’objectiu principal de l’esdeveniment és presentar tant els objectius generals de l’IET-Salut a nivell europeu, així com les característiques específiques del node espanyol. EIT-Salut és un consorci que comprèn un total de 144 empreses líders, universitats i centres de recerca en catorze països europeus. Amb un pressupost total de 2.100 milions d ‘€, és una de les iniciatives més ambicioses en matèria de salut finançat amb fons públics. Fins a finals de 2016, el consorci espera generar prop de vuitanta noves idees de negoci, arribant a 140 en 2018. S’espera que generi uns setanta arrencades per any i que involucri un milió d’estudiants en els seus diversos programes de formació. EIT-Salut té nodes a Espanya, França, Regne Unit, Bèlgica, Suècia i Alemanya. El node local, EIT Salut Espanya, es compon de 25 institucions – universitats, centres de recerca, hospitals i tecnologia líders – i s’ha compromès a les innovacions en matèria de salut i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Que avui ha tingut cobertura al Diario Medico.


EIT-Health Spain: Socis principals

University of Barcelona – Hospital Clínic Atos IESE Business School Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) Universidad Politécnica Madrid (UPM) Ferrer Abbott Laboratories

[br] Socis Associats

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) BioCAT BIOPOLIS Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Fundació Bancària La Caixa Gallina Blanca GMV Inveniam Innovation LEITAT Linkcare Health Services Other Side Mirror (OSM) P.A.U. Education Parc Sanitari Sant Joan de Déu Prevención Fremap Sedecal Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) Telefónica

Sobre EIT: L’EIT és un organisme independent de la Unió Europea, que va ser fundat el 2008 per fomentar la innovació i l’esperit empresarial en el conjunt d’Europa i per ajudar a superar els majors desafiaments. Reuneix a les institucions d’educació superior, laboratoris d’investigació i empreses líders per formar associacions transfrontereres dinàmiques – Comunitats de coneixement i innovació, les KIC. L’objectiu és desenvolupar productes i serveis, obrir nous negocis i aposta per una nova generació d’empresaris. Les tres primeres KIC, dedicades al canvi climàtic, les tecnologies de la informació i les energies renovables, es van formar en 2009 (Climate-KIC, EIT ICT Labs i KIC InnoEnergy). La UE va decidir ampliar les activitats de l’EIT entre 2014 i 2020 en el marc del Programa Marc de Recerca i Innovació, Horitzó 2020, amb la finalitat d’augmentar el seu pressupost de 2.7 bilions de €. En aquest context, el febrer de 2014, l’EIT va obrir un procés participatiu per tal de seleccionar dues noves KIC: un sobre la innovació en la salut i l’envelliment actiu (EIT-Salut), i una altra dedicada a les matèries primeres. L’EIT també planeja llançar un nou procés de sol·licitud en 2016 es va centrar en ‘food4future’ i un altre el 2018 sobre la mobilitat urbana.

www.eit.europa.eu Segueix-los a Twitter: @EIT_health.eu