DONATE

Projecte per desenvolupar un microscopi per a imatges subsuperficials a la nanoescala

El projecte Volumetric Scanning Microwave Microscopy Analytical and Research Tool for Nanotechnology’ (V-SMMART Nano), que va començar oficialment el 1 de març, compta amb tres socis de recerca i tres socis industrials del Regne Unit, França, Espanya, Àustria, Itàlia i Alemanya. Treballaran junts per desenvolupar plenament el nou microscopi per a la seva explotació comercial dins dels tres anys de durada del projecte.

“Unes eines i unes metodologies efectives per a l’imatge subsuperficial a l’escala nanomètrica són essencials per explorar la composició estructural i química dels materials biològics i altres sistemes,” explica en Gabriel. “Fer això es permetrà entendre millor sistemes vius com l’absorció de fàrmacs nanoparticulats en cèl·lules biològiques, l’estructura de domini en dispositius ferroelèctrics, o mecanismes-trampa en cèl·lules solars.”

El VSMM explorarà in situ la reflexió i transmissió de microones des de i a través de superfícies materials, mesurant la permissivitat, conductivitat, resistivitat i resposta magnètica complexes. El microscopi serà fàcil d’utilitzar i optimitzat per a fer mesures acurades de bon principi. A més a més, farà servir tecnologia de sondes cantilever SPM per a garantir la compatibilitat amb altres eines basades en SPM.

“El projecte serà un gran benefici a les PiMEs europees, tant al mercat per a puntes de sonda SPM i equipament auxiliar per al microscopi, o com usuaris finals,” diu en Gabriel. El seu grup a l’IBEC aportarà al projecte la seva expertesa en l’aplicació d’imatges tomogràfiques 3D en cèl•lules vives, a més de proporcionar la tecnologia per a prendre mesures de validació inicials i provar els cantilevers.