DONATE

RecerCaixa finança dos projectes de l’IBEC

Dos projectes de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han rebut finançament del programa RecerCaixa, programa del qual només han estat seleccionades 26 de les 326 soŀlicituds que es van enviar el passat 2013.

El projecte de l’Alícia Casals “Desenvolupament d’un sistema robòtic de baix cost d’ajut a la rehabilitació de la marxa per a nens amb trastorns motors greus”, i el de l’Elisabeth Engel “Tendon tissue engineering: a helping hand for rotator cuff tears (BIOTENDON)” (Enginyeria de teixits de tendó: un cop de mà per als estrips del maniguet rotatori), han rebut 77.000€ i 65.000€ respectivament gràcies a aquest programa de finançament, que és una iniciativa conjunta de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i de l’Obra Social la Caixa llançada al 2010.

Els projectes seleccionats, que es desenvoluparan durant els dos pròxims anys, tenen com a objectiu donar resposta a problemes i reptes específics de la societat actual. L’IBEC actualment ja té en marxa dos projectes finançats pel mateix programa: InHands (projecte de Joan Aranda, membre del grup de Robòtica) i “Development of light-modulated ligands for remote, non-invastive regulation of neuropathic pain” (projecte de Pau Gorostiza,membre del grup de Nanosondes i Nanocommutadors).

Més sobre “Desenvolupament d’un sistema robòtic de baix cost d’ajut per a la rehabilitació de la marxa per nens amb trastorns motors greus”
Investigadora Principal: Alícia Casals, grup de Robòtica

Moltes de les malalties neurològiques que afecten als nens suposen desordres motors greus que els impedeixen caminar de manera normal. Els dispositius existents, emprats en la fisioteràpia i en la rehabilitació que reprodueixen els patrons del caminar en pacients utilitzant un sistema robòtic, estan actualment limitats als centres de rehabilitació. Degut a què són sistemes extremadament cars, són poc pràctics per l’ús personal a casa i acostumen a estar dirigits específicament per a adults.

Aquest projecte, en el que col·laboren l’IBEC i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, proposa el desenvolupament i l’anàlisi d’un sistema robòtic basat en una cinta de córrer comú i que funciona d’una manera similar als sistemes robòtics actuals que es troben als centres de rehabilitació.

L’avantatge d’aquest sistema és que serà adaptable a pacients de qualsevol talla i necessitat i que es podrà utilitzar a casa. “Es diferenciarà dels sistemes clàssics perquè, en lloc deproporcionar una ortopèdia completa per a les extremitats inferiors -el que pot forçar el moviment de les articulacions-, la cinta tindrà un mànec monitoritzat que permetrà al pacient controlar el grau de suport de la corretja, a més, també tindrà dos braços retràctils que ajudaran a tenir controlats els moviments al caminar, només subjectant els peus del pacient”, explica l’Alícia Casals del grup de Robòtica de l’IBEC i professora de la UPC.

Gràcies a sensors fisiològics que calculen el grau de fatiga, i la necessitat d’adaptar la teràpia en qualsevol moment, la plataforma també serà útil per a investigar sobre els efectes de la rehabilitació mitjançant robots en el progrés del pacient. El sistema també estarà equipat amb una retroalimentació visual per motivar i estimular al pacient. Un altre avantatge de tenir un disseny adaptable, és que no només serà apte per nens, sinó que també serà beneficiós per a les persones grans.


Més sobre BIOTENDON
Investigadora Principal: Elisabeth Engel, grup de Biomaterials per a Teràpies Regeneratives

L’objectiu del projecte és crear una nova bastida biològica composta per nanofibres polimèriques amb els senyals biològics adequats i les cèl·lules de tendó. Aquesta bastida ajudarà als cirurgians a reparar els esquinçaments dels tendons del maneguet rotador de l’espatlla. Avui en dia és important perquè aquestes lesions s’estan tornant una càrrega considerable en els sistemes de salut, degut al gran increment de la població de la tercera edat

“Per proveir, tant d’un ambient adequat, com dels senyals biològics correctes pel procés de curació, les bastides que nosaltres desenvolupem estan sembrades amb cèl·lules de tendó obtingudes a partir de biòpsies”, explica l’Elisabeth Engel, responsable del grup de Biomaterials per a Teràpies Regeneratives de l’IBEC i professora adjunta de la UPC. “El projecte pretén anar més enllà del condicionament mecànic d’aquesta estructura, ajudant a estimular la morfologia cel·lular i millorant les propietats mecàniques per a què siguin similars a les dels tendons naturals.”

Si el projecte té èxit, es podran crear dispositius mèdics comercials que puguin millorar els processos de curació i evitar així el problema habitual dels re-trencaments, un problema típic que es dóna en esquinçaments més grans de 2,5 cm de longitud. A més a més, el dispositiu podrà ser emprat per a curar altres lesions del cos com, per exemple, esquinçaments al tendó d’Aquil·les.

El projecte el durà a terme un equip interdisciplinari compost per: experts en fabricació i caracterització de biomaterials, en interaccions cèl·lula-material, i en estudis in vitro d’enginyeria de teixits, tots ells de l’IBEC, així com també per cirurgians de l’Hospital de Terrassa. L’estreta col·laboració entre investigadors i metges assegurarà que, el producte desenvolupat per BIOTENDON, compleixi les necessitats clíniques i representi un benefici substancial per a la gran quantitat de pacients d’edat avançada que pateixen les lesions en el maneguet rotador.