DONATE

Rècord mundial pels nano-reactors que consumeixen combustibles segurs

Samuel i els seus col·laboradors del Max-Planck Institute for Intelligent Systems, a Alemanya, i del Harbin Institute of Technology, a la Xina, descriuen els seus nano-reactors a l’article publicat recentment al J. Am. Chem. Soc., d’una grandària de 200 nm. Els nous nano-reactors fan un terç de la mida del motor a reacció més petit dissenyat fins avui, de 600 nm.

Aquests nous nano-reactors són accionats mitjançant una reacció biocatalítica activada enzimàticament amb urea, un compost natural, com a combustible biocompatible. Són els primers nano-reactors tubulars que no són propulsats mitjançant l’emissió de bombolles, que és el mètode usat habitualment per aquestes màquines com a mecanisme de propulsió, però la toxicitat del qual – atès que les bombolles d’oxigen són formades per la descomposició catalítica de peròxid d’hidrogen – fa impossible la seva aplicació biomèdica.

samuelrecordsem A més, la seva forma tubular facilita potencialment l’abast de la seva diana d’una forma més directa a l’emprada en micromotors anteriors propulsats mitjançant ureasa, que fins avui tenien forma esfèrica.

‘Aquest descobriment és la sinergia de tot el treball desenvolupat durant els últims anys, combinant el millor dels micromotors tubulars – la seva estructura buida i cilíndrica –, els materials biodegradables i la propulsió enzimàtica dels nanomotors de sílice que hem desenvolupat en els últims dos anys’ diu Samuel. ‘Finalment hem aconseguit la combinació perfecta!’

El següent pas de la recerca consistirà a carregar les nanomàquines amb medicines d’interès clínic i realitzar tests in vitro i in vivo.
Aquest article en particular és un dels múltiples publicat pels col·laboradors a l’American Chemical Society Journals durant les darreres setmanes. També van publicar dos articles a l’ ACSNano , que va aconseguir la portada, i un article de revisió a l’Accounts of Chem. Research, també protagonitzant la portada.