DONATE

Reunió inicial del grup de treball –CONNECT EU en nanobio i nanomed

“Començarem per delimitar la nostra base de coneixements en convergència nanobiotecnològica, a més de recollir dades de les empreses sobres les seves necessitats d’aplicacions innovadores, i identificar correspondències,” diu Arantxa Sanz, Responsable de Projectes Corporatius de l’IBEC.

El dijous 27 de gener va tenir lloc la reunió inicial del Grup de Treball de Nanobiotecnologia i Nanomedicina Connect-EU (GT). Es tracta d’una iniciativa amb l’objectiu de promoure i reforçar la participació catalana en les eines de financiació de la recerca de la UE com ara el FP7 i el futur FP8. La xarxa Connect-EU de GTs abarca sectors des de l’internet del futur a la tecnologia i processat alimentaris. L’IBEC lidera el Grup de Treball de Nanobiotecnologia i Nanomedicina, que també inclou com a membres principals altres centres com l’ICFO, l’ICN, l’IQAC-CSIC i l’ICMAB-CSIC, empreses dels sectors biotecnològic, farmacèutic i de la tecnologia mèdica com Advancell i NTE-Sener; i hospitals, encapçalats per la Vall d’Hebron. Els participants en el GT reflecteixen la multidisciplinarietat de les nanobiotecnologies i les seves nombroses possibles aplicacions a nivell industrial.