DONATE

Se celebra la tercera trobada general del HT Cluster

La reunió va tenir lloc el 4 de maig a la Fira Healthio, la primera edició d’un nou esdeveniment organitzat per la Fira de Barcelona on pacients, ciutadans, professionals i empreses poden veure i provar in situ els últims avanços en el camp de la salut.