DONATE

Investigadors aconsegueixen rastrejar cèl·lules en teixits profunds

Investigadors de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i els seus col·laboradors del CMR[B] han desenvolupat una nova tècnica basada en la fotoactivació (activació per llum), que permet la manipulació genètica no invasiva in vivo per a l’activació i rastreig de cèl·lules en teixits profunds.

L’estudi, publicat en la revista Light: Science & Applications, del grup editorial Nature, revela per primera vegada, que la il·luminació amb longituds d’ona més llargues implica una menor dispersió dels fotons que viatgen a través dels teixits.