DONATE

Moviment de microrrobots i força iònica: teoria i experiments desxifren la seva relació

El grup del Professor ICREA Samuel Sánchez a l’IBEC revela que el moviment autopropulsat de microrobots depèn de la quantitat de sals, anomenada força iònica, presents en el líquid on naveguen. Gràcies al treball conjunt d’investigadors teòrics i experimentals, s´ha desenvolupat un model per entendre el mecanisme pel qual s’impulsen els microrobots.