DONATE

Un biomaterial intel·ligent afavoreix l’angiogenesi

Investigadors del grup d’en Josep Planell, Biomaterials per a Teràpies Regeneratives, en un article encapçalat per l’Elisabeth Engel, revel·len el seu compost de cristall de fosfat càlcic/PLA que estimula la movilització i diferenciació de les cèl·lules progenitores endotelials – les que es converteixen en les cèl·lules que composen el revestiment dels vasos sanguinis.

“En la medicina regeneratival, la reparació exitosa dels teixits depèn de la capacitat de poder recrear el medi adequat, de forma que el biomaterial no actuï només com a una bastida per al nou teixit, sinó que també contribueixi a l’activació del procés de regeneració”, explica l’Elisabeth. “Hem entès la importància del micromedi local a l’hora de determinar què els passa a les cèl·lules, gràcies a avenços recents en la comprensió de la biologia de les cèl·lules mare i la mecanosensació. Tenint això en compte, hem desenvolupat amb èxit un biomaterial bioactiu i biodegradable que imita un micromedi com el de la regeneració òssia que activa els senyals necessaris per a guiar el procés regeneratiu.”

El seu compost, de baix cost i fàcil de fer, envia senyals bioquímiques i mecàniques per activar dues vies de senyalització cel·lular que posen en marxa les cèl·lules mare endotelials provinents de la mèdula óssia. Amb el temps, es centren en el lloc correcte, es diferencien en el tipus correcte de cèl·lules i comencen a ramificar-se per formar les estructures arbòries que associem amb els vasos sanguinis.

És la primera vegada que s’ha pogut demostrar que un compost que conté un cristall bioactiu i biodegradable estigui directament implicat en l’angiogènesi i la diferenciació de les cèl·lules mare endotelials. A més d’oferir excitants noves oportunitats terapèutiques per a aproximacions a la vascularització basades en els biomaterials i usos mèdics, el descobriment ajudarà als investigadors a construir un model de les interaccions biològiques subjacents en la interfície entre cèl·lula i material, per a contribuir al disseny racional d’altres biomaterials intel·ligents pro-angiogènics.

L’article s’ha publicat aquesta setmana a la revista eCells and Materials (eCM), una revista especialitzada en cèl·lules i biomaterials per a teixit musculoesquelètic.

Peu de foto: micrografia SEM de CPEs en bastides de PLA/G5 després d’un cultiu de 7 dies. Asteriscs: cristall de G5. Fletxes: cèl·lules progenitores endotelials.


A. Aguirre, A. González, M. Navarro, Ó. Castaño, J. A. Planell & E. Engel (2012). Control of microenvironmental cues with a smart biomaterial composite promotes endothelial progenitor cell angiogénesis. Eur Cell Mater., 24 July 2012