DONATE

“Un músculo en un chip”

L’article explica com el dispositiu servirà per fer assajos amb medicaments en condicions del “món real” que coincideixin amb les del propi pacient, de manera que els tractaments que puguin ser més eficaços i eficients es puguin identificar abans d’aplicar-se. A més, la plataforma ofereix una alternativa fiable als models animals que reduiria l’experimentació animal en el laboratori.

La campanya de finançament col·lectiu de l’IBEC Faster Future 2017 està recaptant fons per ajudar a que el dispositiu “múscul en un xip” fructifiqui.