DONATE

En Raimon Jané, president de la SEIB

En Raimon Jané, responsable del grup de Processat i Interpretació de Senyals Biomèdics de l’IBEC, prendrà possessió del càrrec per als propers quatre anys, i és el sisè president de la societat des de la seva fundació, el 1978.

La SEIB és la principal societat científica dedicada a l’enginyeria biomèdica a Espanya, i existeix per a promoure i facilitar el contacte entre empreses, professionals, investigadors i estudiants que treballen en totes les branques d’aquest camp. Pertany a societats internacionals com la International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) i l’European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) com a organització representant d’Espanya en aquest camp.

A sobre: Raimon al CASEIB, amb l’Enrique J. Gómez Aguilera, secretari de la SEIB, i en Javier Saiz Rodríguez, vice-president.