Una alternativa als ratolins per a assajos de toxicitat

Eduard Torrents i el seu equip presenten una alternativa a l’experimentació amb ratolins. La investigació planteja l’ús de larves de l’arna de la cera per avaluar la toxicitat de nanopartícules, que a més resulta més barat i ètic. Aquests insectes ens permeten modelitzar la seva possible nanotoxicitat en un organisme viu.

Read more…

Podeu llegir l’article a Investigación y Ciencia.