DONATE

La voluntat és clau per a potenciar l’aprenentatge i la memòria: descobert el mecanisme que ho fa possible

Les ones cerebrals de tipus ‘theta’, que regulen la capacitat de les neurones de l’hipocamp humà per fixar i recuperar informació, formen el mecanisme fisiològic de l’automotivació per aprendre i fer més eficaç l’aprenentatge. Això té a més una gran rellevància en el camp educatiu perquè suposa la confirmació empírica que elements com la motivació, el control cognitiu i la capacitat per decidir per un mateix són claus per a un aprenentatge eficaç.

“Hem aconseguit arribar aquí després de més de 20 anys d’investigació i els resultats obtinguts són clars. Que la voluntat sigui clau per a la integració de la informació en la memòria ens dóna arguments per dir que, si convertim a les persones en subjectes passius, si se les coacciona, el seu aprenentatge serà pitjor ” afirma Paul Verschure.

L’article ha aparegut en diversos mitjans de comunicació: