La voluntat és clau per a potenciar l’aprenentatge i la memòria: descobert el mecanisme que ho fa possible

Un estudi liderat per SPECS lab revela, per primera vegada en humans, que les ones theta que genera l’hipocamp regulen la capacitat de les neurones de fixar i recuperar informació. Manipulant l’oscil·lació d’aquestes ones podrien, segons els experts, eliminar records traumàtics o potenciar les memòries que es perden per amnèsies o malalties neurodegeneratives.

Read more…

Les ones cerebrals de tipus ‘theta’, que regulen la capacitat de les neurones de l’hipocamp humà per fixar i recuperar informació, formen el mecanisme fisiològic de l’automotivació per aprendre i fer més eficaç l’aprenentatge. Això té a més una gran rellevància en el camp educatiu perquè suposa la confirmació empírica que elements com la motivació, el control cognitiu i la capacitat per decidir per un mateix són claus per a un aprenentatge eficaç.

“Hem aconseguit arribar aquí després de més de 20 anys d’investigació i els resultats obtinguts són clars. Que la voluntat sigui clau per a la integració de la informació en la memòria ens dóna arguments per dir que, si convertim a les persones en subjectes passius, si se les coacciona, el seu aprenentatge serà pitjor ” afirma Paul Verschure.

L’article ha aparegut en diversos mitjans de comunicació: