DONATE

Santiago Marco es nomenat nou vicepresident de la International Society for Olfaction and Chemical Sensing

L’objectiu d’aquesta societat és avançar en la recerca i aplicació de l’olfacte i detecció química. Professionals de diferents sectors són membres d’aquesta comunitat tan multidisciplinària. La societat té quatre línies d’acció; promoure intercanvis interdisciplinaris dins de la comunitat de detecció química; consolidar competències; millorar les habilitats dels investigadors, oferint formació i tallers; per últim, facilitar l’ús de la detecció química en aplicacions apropiades, assegurant que hi hagi una transició suau des del desenvolupament fins a la seva comercialització, la societat millora la taxa d’èxit en l’aplicació de nous sistemes de detecció.

El grup de Processament de senyals i informació per a sistemes de sensors centra el seu interès en instruments químics intel·ligents per a la detecció de compostos volàtils i olors. Desenvolupen solucions algorítmiques per al processament de senyals i dades en instrumentació química dirigida al mesurament de gasos i volàtils, amb aplicació en metabolòmica, toxicologia i alimentació.