DONATE

Bioenginyera contra el càncer: investigadors IBEC reben finançament de La Caixa

Els pacients amb càncer colorectal tenen bones possibilitats de sobreviure, però si es desenvolupa metàstasis, les opcions de tractament són limitades i la resposta del pacient no és fàcil de predir. Per tant, combatre eficaçment la metàstasi, responsable d’aproximadament el 90% de les morts per càncer, segueix sent un dels grans desafiaments i esperances en el camp de l’oncologia. La metàstasi involucra un conjunt d’esdeveniments complexos, amb cèl·lules malignes de tumors primaris que envaeixen els teixits circumdants i entren al torrent sanguini per finalment estendre a òrgans.

Ara, dos projectes de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) es proposen utilitzar tècniques innovadores que permetin desxifrar els mecanismes que promouen la metàstasi en càncer colorectal, contribuint a possibles solucions que aconsegueixin aturar o alentir aquest procés.

El projecte PROMISE, liderat per la Cap de Grup a l’IBEC i Professora de la Universitat de Barcelona Elena Martínez, té per objectiu el desenvolupament d’una nova plataforma que imitarà el microambient vascular tumoral de pacients amb càncer colorectal metastàtic per així, ajudar els metges a trobar el millor enfocament terapèutic i monitoratge, també, del curs de la malaltia. Aquesta innovadora plataforma fusionarà tècniques d’última generació com la bioimpressió, els biomaterials i la microfluídica, per crear així un dispositiu que recrearà l’ambient tumoral a partir de les cèl·lules canceroses derivades dels mateixos pacients, proporcionant informació rellevant sobre els mecanismes subjacents de la metàstasi. Per aconseguir els seus objectius, l’equip d’Elena Martínez a l’IBEC comptarà amb la col·laboració del Laboratori Internacional de Nanotecnologia (INL) i de l’Institut de Recerca Oncològica de la Vall Hebron (VHIO).

D’altra banda, el projecte Mech4Cancer dels investigadors Xavier Trepat i Pere Roca-Cusachs, buscarà desenvolupar sensors que ajudin a visualitzar com les forces afecten les cèl·lules, i promouen la progressió del càncer colorectal. I és que quan les cèl·lules tumorals envaeixen els òrgans i produeixen metàstasi, les forces físiques es transmeten fins al nucli cel·lular, on afecten dràsticament l’expressió gènica i impulsen la progressió de la malaltia. El problema és que els mecanismes subjacents a aquest procés són, en gran mesura, desconeguts a causa de la falta d’una tecnologia capaç de mesurar fins a quin punt el nucli es veu afectat per aquestes forces mecàniques.

És per això que, els investigadors de l’IBEC Xavier Trepat, Professor d’Investigació ICREA, i Pere Roca-Cusachs, Professor Agregat de la Universitat de Barcelona, ​​s’han proposat desenvolupar una nova tecnologia basada en la llum fluorescent emesa per molècules, que permeti arribar a una resolució a escala cel·lular. Trepat i Roca-Cusachs, dos referents europeus en el camp de la disciplina coneguda com a mecanobiologia, que se centra en l’estudi de com les forces afecten processos com el càncer, validaran aquesta nova tecnologia en models animals amb càncer colorectal i càncer de mama al costat del seu col·laborador Jacco Van Rhenen, del Netherlands Cancer Institute a Amsterdam. Els investigadors esperen que aquesta nova tecnologia reveli com les forces nuclears defineixen la identitat, el comportament i la destinació de les cèl·lules que impulsen el creixement tumoral, la metàstasi, així com la resistència a la teràpia.

Per assolir els seus objectius, els investigadors de l’IBEC reben finançament de la tercera edició de la convocatòria “Health Research Call” de la Fundació “La Caixa”.


Més informació sobre projectes finançats per la convocatoria “Health Research Call” de la Fundació “La Caixa”: https://fundacionlacaixa.org/es/proyectos-investigacion-salud-2020.

 

Notícies de referència sobre els investigadors IBEC:

https://ibecbarcelona.eu/tres-investigadores-del-ibec-premiados-con-becas-de-la-caixa-por-sus-proyectos-de-investigacion-pionera-y-de-gran-impacto-social/

https://ibecbarcelona.eu/five-ibec-researchers-awarded-la-caixa-grants-at-ceremony/

 

Contacte per a peticions d’entrevistes amb els investigadors: alopez@ibecbarcelona.eu