DONATE

Buscant la solució per a la malària en el fons marí

Microciona_forwebInvestigadors de la unitat mixta de Nanomalaria IBEC/ISGlobal, han trobat molècules similars a l’heparina, aïllades a partir de cogombres de mar, algues vermelles i esponges marines, que inhibeixen el creixement del Plasmodium falciparum, un dels paràsits causants de la malària. A diferència de l’heparina, aquestes molècules tenen una activitat reduïda com a anticoagulant sanguini, la qual cosa obre noves vies per al desenvolupament de medicaments antimalàrics.

Quan el paràsit de la malària entra en el torrent sanguini, envaeix les cèl·lules del fetge per produir milers de merozoïts (una fase del cicle de vida del paràsit Plasmodium). Aquests merozoïts tornen a incorporar-se al torrent, on infecten els glòbuls vermells i aconsegueixen escapar a la vigilància del sistema immunitari.