DONATE

Dissenyen un dispositiu que prediu l’eficàcia del tractament de manera ràpida i automatitzada

Un equip d’investigadors de l’IBEC i de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona han dissenyat un dispositiu basat en la física de microfluids per predir l’eficàcia dels tractaments oncològics de forma ràpida i automatitzada, l’han anomenat microfluidic dynamic BH3 profiling (μDBP). Aquest sistema posa en contacte les cèl·lules canceroses, provinents de la biòpsia, amb diferents opcions terapèutiques per identificar ex vivo les que podrien ser més efectives per eliminar el tumor.

Portada El Punt Avui

Pots llegir la notícia a: