DONATE

L’oli d’oliva ofereix dues poderoses armes en la lluita contra la resistència bacteriana

–l’àcid oleanòlic i l’àcid maslínic- dos derivats amb un enorme potencial antimicrobià.

L’estudi, publicat a la revista ACS Infectious Diseases, revela per primera vegada com les propietats antibacterianes de les molècules obtingudes superen amb escreix a les dels compostos originals.

“Les propietats antimicrobianes dels àcids oleanòlic i maslínic es coneixen des de fa anys. De fet, aquests àcids presents en les olives no només no són nocius per a les cèl·lules del nostre organisme, sinó que a més, els bacteris no són resistents a la seva actuació”, comenta Eduard Torrents, investigador principal del grup d’Infeccions Bacterianes: Teràpies Antimicrobianes de l’IBEC i colíder de l’estudi. “No obstant això, tot i aquests avantatges, la seva activitat antimicrobiana només s’ha provat in vitro i, fins ara, no s’havien trobat derivats que milloressin la seva activitat.”

Després sintetitzar i estudiar catorze derivats dels àcids oleanòlic i maslínic, l’equip investigador va trobar dos, anomenats OA-HDA i MA-HDA, que van superar l’activitat antimicrobiana dels compostos originals tant in vitro com en model animal. I el més rellevant: els bacteris no van mostrar ser capaços de generar resistència davant cap dels dos compostos. “L’ús inadequat dels antibiòtics ha provocat l’aparició de bacteris multiresistents, capaços de sobreviure davant l’acció dels medicaments. Es tracta d’un problema de salut global que cada vegada causa la mort a més persones”, explica Eduard Torrents (IBEC). “Trobar alternatives als antibiòtics comuns, com els derivats OA-HDA i MA-HDA, és, avui dia, una prioritat. És una necessitat urgent.”

Contra les infeccions als hospitals

Al voltant del 5% de tots els pacients adquireix una infecció durant la seva estada a l’hospital. Aquestes infeccions, denominades infeccions nosocomials, solen estar causades pel bacteri Staphylococcus aureus, i comporten una elevada morbiditat i mortalitat, a més d’un gran impacte econòmic per al sistema sanitari.

“La majoria de les infeccions nosocomials s’originen durant procediments invasius, com l’aplicació de catèters o pròtesis. Per desgràcia, les superfícies d’aquests dispositius afavoreixen la formació de biofilms, ecosistemes bacterians amb taxes de resistència a antibiòtics fins a 1.000 vegades superiors als bacteris habituals”, explica Torrents.

Els biofilms de Staphylococcus aureus poden generar infeccions perilloses, de vegades arribant a la sèpsia, una afecció mèdica potencialment letal en la qual el sistema immunitari dóna una resposta aclaparadora i fulminant davant la infecció. “L’únic tractament eficaç contra una infecció causada per biofilms és la retirada del dispositiu mèdic i una teràpia antibiòtica a llarg termini, que pot promoure bacteris resistents als antibiòtics”, afegeix l’expert. En una situació d’aquest tipus, els compostos desenvolupats pels investigadors serien de gran utilitat, ja que la seva activitat antimicrobiana en els biofilms de catèters també ha estat provada, tot donant resultats positius.

Dos compostos accessibles i de fàcil obtenció

L’estudi assenyala la importància d’utilitzar una matèria primera natural per crear compostos terapèutics. “Vam escollir els àcids oleanòlic i maslínic per dos motius. En primer lloc, perquè són abundants en un producte natural tan quotidià com l’oliva. Els residus industrials de l’oli oliva, per tant, són una font immillorable d’ambdós àcids”, comenta Luis Álvarez de Cienfuegos. “En segon lloc, els derivats que hem sintetitzat requereixen molt poques transformacions químiques, pel que la seva obtenció a partir dels àcids originals és relativament senzilla”.

Amb aquesta troballa, els investigadors obren la porta a la creació de nous fàrmacs antimicrobians que actuen de forma eficaç sense el perill de provocar resistència bacteriana. “En un futur, els compostos OA-HDA i MA-HDA podrien ser els integrants principals de teràpies antibacterianes que no deixin lloc per a la resistència”, conclou Torrents.

 


Artículo referenciado: Blanco-Cabra,N., Vega-Granados,K., Moya-Andérico, L., Vukomanovic, M., Parra, A., Álvarez de Cienfuegos, L., Torrents, E.  Novel Oleanolic and Maslinic Acid Derivatives as a Promising Treatment against Bacterial Biofilm in Nosocomial Infections: An in Vitro and in Vivo Study. ACS Infect. Dis., DOI 10.1021/acsinfecdis.9b00125

 

Per a més informació, si us plau, contacti amb Àngels López del departament de Comunicació: alopez@ibecbarcelona.eu