DONATE

El director de l’IBEC és membre numerari de l’IEC

Avui, l’IEC es divideix en cinc seccions d’acord a les principals àrees de recerca establertes – Història i Arqueologia, Ciències Biològiques, Ciències i Tecnologia, Filologia i Filosofia i Ciències Socials – cadascun dels quals està format per un màxim de vint-i-vuit companys, a més de becaris emèrits i els presidents de les societats filials. Josep s’uneix a la secció de Ciència i Tecnologia.

Altres sis nous membres permanents triats a principis d’aquest any són Ferran Arasa (Universitat de València), Ignasi Baiges (UB), Enric Pujol (UAB), Josep Domingo-Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Oriol Campaments i Mercè Lorente (Universitat Pompeu Fabra). Triat com corresponents – els membres que viuen fora de Catalunya, dels quals hi ha fins a trenta per secció – són Carles Boix (Princeton) i José M. Murià (Acadèmia Mexicana de la Història).