DONATE

Vèncer els bloquejants de la regeneració

Ara, investigadors de l’IBEC han descobert un nou grup de lligands per a receptors relacionats amb la mielina, que podrien aclarir la transcendència de la producció desequilibrada d’aquesta substància o les seves modificacions.

En un estudi publicat online per la revista FASEB aquesta setmana, el director del grup José Antonio del Río, junt amb els seus postdocs Vanessa Gil i Franc Llorens, han estat estudiant els axons, lligands i receptors del sistema nerviós central dels mamífers. En adults, la capacitat per a tornar a créixer dels axons després d’una lesió és limitada aquesta restricció la causen els inhibidors associats a la mielina (MAIs).

En evitar la inhibició de la mielina la regeneració neuronal millora, i els tres investigadors del grup de Neurobiotecnologia Molecular i Cel·lular han descobert que en bloquejar dos d’alguns dels receptors compartits per aquestes proteïnes –NgR1, junt amb els seus coreceptors p75(NTR), TROY i Lingo-1, i el corresponent receptor B semblant a la immunoglobulina (PirB) – impedeix als inhibidors restringir els brots axonals i limitar la regeneració de trams de fibres danyades.

Altres elements de la ruta inhibidora de la mielina segueixen essent desconeguts, però aquesta identificació i caracterització dels rols i funcions d’algunes de les molècules inhibidores és un avanç dins d’una de les àrees de recerca en neuroregeneració més competitiva dels darrers anys. A més a més, altres dades tant del CNS com externes suggereixen que la majoria d’aquestes proteïnes tenen altres funcions a part de la inhibició del creixement axonal. “Pot ser que tinguin altres funcions fisiològiques en altres processos com el desenvolupament, la homeostasi neuronal, la plasticitat i la neurodegeneració”, diu José Antonio. “Les modificacions es podrien considerar marcadors de certes malalties neuronals”.