DONATE

Finaçament europeu per portar nanomedicines antiinflamatòries del laboratori a la societat

L’investigador de l’IBEC Giuseppe Battaglia ha rebut una “ERC Proof of Concept Grant”. Es tracta d’un prestigiós finançament que concedeix el Consell Europeu de Recerca per explorar el potencial comercial i social de projectes de recerca portats a terme a institucions europees. El projecte de Battaglia es centra en el desenvolupament de noves teràpies antiinflamatòries basades en nanomedicina i comptarà amb un finançament de 150.000 euros durant 18 mesos.

Giuseppe Battaglia

Giuseppe Battaglia, professor de recerca ICREA i líder del grup de Biònica Molecular a l’IBEC, ha estat guardonat amb una “ERC Proof of Concept Grant”. Es tracta d’una prestigiosa subvenció que concedeix el Consell Europeu de Recerca (ERC, per les seves sigles en anglès) i té com a objectiu explorar el potencial comercial i social de projectes de recerca que estan o han estat finançats prèviament per l’ERC.

En el cas de Battaglia, ja havia rebut dues beques ERC anteriorment, una “Starting Grant” el 2011 i una “Consolidator Grant” el 2018 el finançament de la qual va finalitzar aquest any.

El projecte pel qual ha rebut aquesta nova subvenció porta per títol “nanomedicines metabòliques antiinflamatòries” (MAIN, per les seves sigles en anglès) i estarà dedicat al desenvolupament de noves teràpies antiinflamatòries basades en nanomedicina.

La inflamació és un element defensiu característic de la resposta immunològica. No obstant això, quan està fora de control, causa danys greus a curt i llarg termini arribant a convertir-se en una característica patològica de diverses malalties, com són els trastorns autoimmunes, el càncer i la neurodegeneració.  Per aquest motiu, la inflamació és un dels objectius farmacològics més importants.

Amb el projecte MAIN, Battaglia i el seu equip proposen dissenyar nous nanofàrmacs que actuïn directament sobre els principals reguladors de la inflamació, prevenint així els efectes nocius de la resposta immune fora de control. Aquests fàrmacs són miceles o vesícules que encapsulen en el seu interior molècules que se troben de forma natural en el cos i poden activar la capacitat de les cèl·lules per controlar la inflamació.  Concretament, busquen que el fàrmac dirigeixi la seva acció cap als macròfags proinflamatoris i els reprogrami per dur a terme una acció antiinflamatòria.

Són diversos els passos a seguir en els 18 mesos que dura el projecte.  L’equip durà a terme diverses formulacions de nanofàrmacs per estudiar quina és la més òptima i validarà el seu funcionament in vitro a partir de models de trastorns autoimmunes – diabetis, artritis reumatoide i esclerosi múltiple -.  Finalment, aquestes dades s’utilitzaran per poder presentar la sol·licitud de diverses patents, a més d’explorar la possibilitat de crear una empresa emergent que els permeti continuar treballant per portar aquesta tecnologia a l’aplicació clínica.