DONATE

En els teixits vius també es produeix fracking

El concepte de fractura hidràulica o “fracking” que es refereix habitualment a l’ús de fluids altament pressuritzats per fracturar el subsòl i alliberar petroli i gas, ha passat de ser un desconegut de l’opinió pública a jugar un paper clau en el panorama energètic i geopolític. Gràcies a aquest estudi ara també sabem que aquest fenomen juga un paper rellevant en els teixits epitelials -els que recobreixen les superfícies internes i externes del nostre organisme-.

Peu de foto: En blau s’observen petites fractures entre cèl·lules que es tancaran en uns pocs minuts.

Les conseqüències del fracking en el subsòl i en els teixits vius són diferents. “La ruptura del subsòl de la terra és irreversible, mentre que el cos és capaç de reparar les ruptures hidràuliques en menys de cinc minuts”, afirma Laura Casessis, primera autora de l’article. “Per aquest motiu, en condicions normals les pressions hidràuliques que es generen en el cos no provoquen cap problema. Però en condicions patològiques o en teixits envellits, el fracking podria causar o agreujar malalties inflamatorias que es caracteritzen per la infiltració de fluid en els teixits”.

L’equip investigador va desenvolupar noves tecnologies per sotmetre teixits epitelials a deformacions mecàniques. “Volíem entendre com responen els teixits vius a les deformacions que experimenten com a conseqüència del batec del cor o de la respiració pulmonar”, explica Xavier Trepat. “Esperàvem que enfront de deformacions molt grans els teixits es fracturarien per excés de tensió, tal com altres científics havien proposat anteriorment. Sorprenentment, vam veure que es fracturaven per fracking”.

Per arribar a aquesta conclusió els investigadors van combinar els experiments amb el desenvolupament de nous models teòrics. “El comportament del material fibrós que embolica les cèl·lules, anomenat matriu extracel·lular, és molt semblat al d’una esponja”, afirma Marí Rierol, professor de la UPC i autor de la part teòrica de l’estudi. “Quan comprimim una esponja, aquesta allibera aigua. El mateix passa quan comprimim els teixits del nostre cos: alliberen aigua i quan aquesta impacta contra les cèl·lules crea fractures hidràuliques”.

Article de referència: Laura Casares, Romaric Vincent, Dobryna Zalvidea, Noelia Campillo, Daniel Navajas, Marino Arroyo & Xavier Trepat. “Hydraulic fracture during epithelial stretching”. Nature Materials, 14, 343–351

IBEC in the Media:

http://www.medicalnewstoday.com/releases/289292.php

http://noticias.lainformacion.com/salud/descubren-estrategias-de-fracking-en-los-tejidos-celulares-vivos_jbBm4Dcfg2PvIhpLquNqI3/

http://www.que.es/barcelona/201502101311-descubren-estrategias-fracking-tejidos-celulares.html

http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2015-02-13/especializada/descubren-que-las-celulas-del-tejido-epitelial-se-fracturan-por-fracking/pagina.aspx?idart=892424

http://www.20minutos.es/noticia/2373865/0/tejidos-vivos/se-fracturan/por-fracking/