DONATE

Gran èxit del curs de la Prof. Julie MacPherson

El curs ha estat organitzat conjuntament pel Màster en Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona i el grup de Caracterització Bioelèctrica a la Nanoescala de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Més de 45 inscrits han assistit al curs durant aquests tres dies, en el decurs dels quals s’han presentat les bases de la microscopia d’escombratge electroquímica i de la microscopia d’escombratge de conductància d’ions, amb especial èmfasi en les seves aplicacions a sistemes biològics. La Prof. MacPhersn és catedràtica de Química al Departament de Química de la Universitat de Warwick (Regne Unit). Codirigeix el grup d’Electroquímica i Interfícies, on du a terme la recerca d’electrodes a la nanoescala per aplicacions analítiques i de biodetecció, integració de capacitats electroquímiques i elèctriques en la microscopia de força atòmica i en mesures de transport en sistemes de nanopors. Ha rebut diversos premis i guardons per la seva recerca i les seves tasques docents.
(pàgina web: http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/chemistry/cim/research/electrochemistry/)