DONATE

Nano2Life Industry Workshop

En aquest esdeveniment, Nano2Life ha

  1. presentat als socis de l’Industrial Nano2Life les conclusions de quatre programes científics de recerca de la xarxa, de gran interès per al públic, i centrades en els darrers avenços i tendències de futur,
  2. mostrat les principals conclusions dels 8 workshops prospectius del Nano2Life desenvolupats dins del WP5,
  3. creat un fòrum per a l’intercanvi d’oportunitats i cooperació entre els socis industrials i els caps científics del N2L, específicament centrat en les properes convocatòries del PM7 i en com, dins un projecte coordinat, els IP haurien de ser gestionats per empreses,
  4. generat amb èxit un debat en taula rodona sobre com la indústria i l’àmbit acadèmic en el sector nanobio haurien d’interactuar en el futur.

Les conclusions d’aquest workshop són tots els intercanvis científics, tècnics i estratègics entre els participants i la resposta de la indústria a la seva relació amb el Nano2Life durant la seva durada.