DONATE

IBEC i l’Associació NEN uneixen forces contra el neuroblastoma infantil

El Neuroblastoma és un càncer poc comú del sistema nerviós simpàtic, la xarxa nerviosa que envia els missatges des del cervell a la resta del cos. És el tumor més freqüent durant els 2 primers anys de vida. En total, el neuroblastoma representa el 8-10% dels tumors pediàtrics. 

A causa que el neuroblastoma varia àmpliament d’un pacient a un altre, hi ha la necessitat de models i teràpies més efectives per al seu estudi i tractament. No obstant això, la dificultat de replicar amb fidelitat el complex entorn del càncer humà és una barrera crítica per comprendre els mecanismes subjacents a la progressió d’aquesta malaltia i, a més, dificulta la possibilitat d’avaluar les teràpies dirigides contra el càncer. 

Al llarg de dècades s’han realitzat nombrosos estudis per comprendre les vies moleculars de la patogènesi del càncer, així com per avaluar medicaments contra el càncer utilitzant cultius cel·lulars i animals com a models de la malaltia. No obstant això, la majoria d’aquests estudis no han transcendit a pacients. D’aquesta manera, només un 5% dels fàrmacs que funcionaven en models animals van mostrar activitat antitumoral en assaigs clínics. 

Enginyeria contra el neuroblastoma 

En el cas del neuroblastoma, la vascularització del tumor té un paper crucial en la regulació del creixement d’aquest, però que afegeix un factor més de complexitat al seu estudi i a la recerca de solucions. 

En aquest context, la investigadora de l’IBEC, la Dra. Aránzazu Vilasante va desenvolupar el 2017 el primer model de neuroblastoma humà vascularitzat, mitjançant tècniques d’enginyeria de càncer, que és capaç de recapitular in vitro el mimetisme vasculogènic i la presència d’un tipus de cèl·lules conegudes com a TEC. 

IBEC i l’Associació NEN uneixen forces 

Amb l’objectiu de tractar d’avançar en la recerca de models i solucions per al neuroblastoma, l’associació de Familiars i Amics de Nens Malalts de Neuroblastoma (NEN) i IBEC van signar el passat dijous 4 de març, un acord de col·laboració per buscar nous marcadors terapèutics, mitjançant la generació de models basats en tècniques d’enginyeria de càncer. A l’acte de formalització del conveni van assistir per part de l’IBEC, els seus dos directors, Josep SamitierDirector Científic, i David Badia-Director de gestió, així com la líder científica del projecte, la Dra. Aránzazu Vilasante. Per part de l’Associació NEN, va assistir el seu president, Joaquín Molí, qui també va rubricar l’acord.

L’Associació NEN 

L’associació NEN (Nens Malalts de Neuroblastoma) agrupa familiars de nens afectats que ofereixen ajuda i suport necessari per superar la malaltia. L’objectiu de l’Associació és la d’informar els pacients sobre els tractaments existents i donar suport econòmicament la investigació d’aquesta malaltia. 

Pots trobar més informació i formes d’ajudar a l’Associació NEN, a la seva pàgina web oficial: http://asociacion-nen.org/