DONATE

La Bioenginyeria contra la COVID-19 accelera gràcies a “La Marató” 

La bioenginyeria d’avantguarda que es realitza a l’IBEC estarà present en tres dels projectes que buscaran solucions contra la COVID-19 gràcies a les aportacions rebudes de “La Marató de TV3- per la COVID-19”. Aquests projectes amb lideratge, o participació de l’IBEC, han estat seleccionats per a formar part dels 36 projectes financiables, entre 229 candidatures presentades, a través l’última edició de la popular campanya de recaptació de fons, que va aconseguir reuniren total, prop de 14 milions d’euros .

Núria Montserrat, professora d’investigació ICREA i líder de el grup “Pluripotència per a la Regeneració d’Òrgans” a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), rebrà 398.000 € de l’edició 2020 de “La Marató” per liderar el projecte “SYSTORG”, amb el que explorarà les condicions que desencadenen en casos greus de COVID-19. 

Montserrat i el seu equip fusionaran tècniques de la bioenginyeria i l’edició genètica per crear organoides de ronyó (cultius cel·lulars que a escala mil·limètrica recullen certes característiques de l’òrgan natiu). Mitjançant aquests abordatges el projecte SYSTORG farà servir, a més, plataformes d’òrgan en un xip (de l’anglès organ-on-a-xip) per tal d’emular condicions fisiològiques que poden empitjorar el curs de la COVID-19. D’aquesta manera SYSTORG podrà explorar de manera fidedigna els canvis que es produeixen a nivell molecular i funcional en organoides renals, vasculars i gàstrics utilitzant tecnologies com la seqüenciació de RNA a nivell de cèl·lula única (de l’anglès single cell RNA seq). 

Juntament amb l’equip de Núria Montserrat a l´IBEC, col·laboren en aquest projecte dos socis internacionals; l’equip dirigit per Josef Penninger de l’Institut fuer Molekulare Biotechnologie GmbH (IMBA), i Ali Mirazimi, del Karolinska Institutet. Tots ells han col·laborat anteriorment en altres projectes de recerca en coronavirus, sent pioners en la derivació i l’ús de cèl·lules mare pluripotents humanes (organoides) per modelar i estudiar els primers passos de la infecció per SARSCoV-2.  

 

“Gràcies a la Marató de TV3 podrem desenvolupar tecnologies que són necessàries per a aprofundir en qüestions complexes en la malaltia de la COVID-19. En aquest sentit volem investigar els mecanismes moleculars que explicarien perquè condicions sistèmiques com la diabetis o la hiperlipèmia s’associen amb un pitjor pronòstic de la COVID-19 desenvolupant per a això organoides renals, vasculars o gàstrics”.

Nuria Montserrat, Professora de Recerca ICREA i Cap de Grup a l´IBEC

 

Per altra banda, Santiago Marco, líder del grup de Processament de senyals i informació per sistemes de sensors” a l’IBEC, i Professor de la Universitat de Barcelona (UB), també rebrà finançament de La Marató per desenvolupar el projecte “CoRespirOmics”. El grup de Santiago Marco juntament amb la Fundació Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, que lidera el projecte, pretenen millorar els processos d’atenció al pacient i també, determinar quines intervencions poden millorar l’estat dels pacients infectats per coronavirus. 

Per això, comptaran amb un finançament de 95.800 euros durant dos anys per poder fer una predicció del pronòstic respiratori en pacients greus de COVID-19. L’evolució clínica respiratòria de COVID-19 és poc coneguda, per tant, identificar les vies metabòliques que es veuen alterades i la seva associació amb el fracàs de les estratègies de suport ventilatori no invasiu (NIS) és crucial per comprendre la fisiopatologia de la COVID-19, per orientar les decisions clíniques i determinar tractaments terapèutics. Diferents patrons metabòlics de vies específiques poden predir el fracàs del suport ventilatori no invasiu (NIS) en pacients amb pneumònia COVID-19. Aquests patrons podrien estar associats a alteracions en la mecànica respiratòria en la síndrome de l’angoixa respiratòria aguda (SARD). L’objectiu del projecte és poder crear un algoritme de decisió diagnòstica i terapèutica basat en els diferents patrons metabòlics de pacients crítics de COVID-19 que necessiten NIS a causa del SDA.  

“En aquest projecte utilitzarem tècniques estadístiques i d’intel·ligència artificial per descobrir patrons metabòlits característics que ens permetin entendre millor la fisiopatologia de la malaltia, i individualitzar i adaptar el suport ventilatori segons l’evolució temporal d’aquests biomarcadors.” 

Professor Santi Marco, Cap de Grup a l’IBEC 

 

Finalment, l´investigadora sènior Beatriz F. Giraldo, del Grup de Processament i Interpretació de Senyals Biomèdiques a l’IBEC, i Professora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participarà en un projecte Coordinat, liderat per la doctora Arantxa Mas de l’ IDIBELL i el Consorci Sanitari Integrat, que es proposa determinar biomarcadors respiratoris com a predictors dinàmics de la mala evolució en pacients amb COVID-19. Amb Això és pretèn fer un seguiment més precís que permetí predir l’evolució  i avancar en el tractament de pacients amb problemes de pneumònia derivada de COVID-19. 

 

“Volem recollir la millor informació possible sobre la resposta de el cos al coronavirus, a partir de senyals fisiològiques relacionades amb els pulmons, el cor i la temperatura, per poder tenir biomarcadors que ens ajudin a predir l’evolució de la malaltia i definir possibles tractaments. “

Beatriz F. Giraldo, investigadora Sènior a l´IBEC