DONATE

L’aprenentatge automàtic aplicat a la microscòpia accelera el processament d’imatges

En aquest nou mètode els investigadors han utilitzat un algorisme d’aprenentatge automàtic que una vegada entrenat va ser capaç de generar, en segons, un mapa de la composició bioquímica de cèl·lules eucariotes a la nanoescala, a partir d’imatges elèctriques obtingudes per microscòpia de rastreig de força d’alta potència. Aquest algorisme, conegut com a “xarxa neuronal”, imita la manera en què operen les neurones del cervell humà, i ha permès generar informació del material biològic sense l’addició de substàncies externes a la mostra, un dels principals objectius en el camp de la biologia cel·lular.

 

 

 

“És el primer estudi que proporciona un mapa de composició bioquímica a nanoescala tan ràpid a partir de mesuraments dielèctrics de cèl·lules eucariotes seques, que clàssicament es consideren extremadament difícils de cartografiar causa de la seva complexa topografia tridimensional”.

 

Martí Checa, investigador a l’IBEC i primer autor de l’estudi.

Podeu llegir l’article complet a la nostre web aquí.

Algunes de les aparicions a premsa: