DONATE

Els mini-òrgans de bioenginyeria avancen en la lluita contra el cancer gràcies a l’AECC

El carcinoma de cèl·lules renals és un tipus agressiu de càncer, on el subtipus de cèl·lula clara (CcRCC) és el més freqüent. Segons les dades acumulades durant l’última dècada, més del 50% dels tumors malignes renals es detecten accidentalment a causa de l’ús generalitzat de la imatge abdominal. Per tant, un mètode de detecció precoç és crucial per poder tractar aquest tipus de malaltia i facilitarien el desenvolupament d’estratègies d’intervenció primerenca. 

Fins al moment, no existien models humans basats en la generació d’organoides renals per a aquest tipus de càncer renal. És per això que la investigadora Núria Montserrat i el seu grup de recerca a l’IBEC, juntament amb els seus col·laboradors a Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, ICO-IDIBELL i Hospital Clínic de Barcelona, van rebre, el 2017, 300.000 euros de l’Associació espanyola Contra el càncer per a la recerca en càncer renal utilitzant organoides. Els organoides de ronyó són agregats de cèl·lules cultivades que constitueixen teixits d’una grandària reduïda (de micròmetres a centímetres), dotats de les característiques estructurals i funcionals al ronyó humà. Aquest mètode permet estudiar de manera més fidel i precisa la malaltia, pel que fa als cultius cel·lulars tradicionals. A més, aquest abordatge permet identificar nous marcadors de la iniciació de la malaltia. Durant aquest temps, els investigadors han desenvolupat organoides de ronyó a partir de cèl·lules mare pluripotents humanes que els ha permès assolir dos objectius: observar com es desenvolupa el teixit en aquest òrgan, i, d’altra banda, gràcies a tècniques d’edició genètica, manipular aquests minirronyons perquè presentin mutacions per a aquest tipus de càncer poden identificar, així, signes primerencs de desenvolupament per a aquesta malaltia. 

Aquest projecte ha assegut, a més, les bases per a la generació cèl·lules progenitores de ronyó i que capturen el rerefons genètic del CcRCC Gràcies als avenços d’aquest estudi, en un futur els investigadors creuen possible la realització d’una plataforma d’alt rendiment per a l’estudi de la iniciació de CcRCC utilitzant organoides de ronyó que serien de gran utilitat per a la indústria farmacèutica.


Sobre les “Ajudes LAB” 

Les “Ajudes LAB” financen a grups emergents per dur a terme projectes en càncer que tenen moltes possibilitats de ser traslladats a la pràctica clínica. Es consideren grups emergents fins cinc anys després d’haver iniciat una línia d’investigació independent acreditada per la seva producció científica i/o projectes finançats.