DONATE

L’IBEC signa un nou acord amb el ICMS de la Universitat Técnica d’Eindhoven

Aquest acord tindrà una durada inicial de cinc anys i estudiarà la cooperació mútua en les àrees de recerca i educació científica. L’objectiu de la cooperació és fomentar la investigació i la cooperació acadèmica entre ambdós centres i alinear els objectius de la recerca compartint coneixement i infraestructures, i oferir la possibilitat de realitzar estances basades en la col·laboració científica. A més, aquesta aliança permet sol·licitar propostes conjuntes de projectes internacionals i oferir programes conjunts de màster, doctorat i postdoctorat.

La col·laboració es va iniciar el 2018 quan ICMS i IBEC van plantar la primera llavor d’aquesta prometedora aliança celebrant el primer simposi conjunt a Eindhoven, i l’any passat van celebrar el segon simposi a Barcelona. També dos líders del grup, Vito ConteLorenzo Albertazzi, tenen ja doble afiliació l’ICMS – IBEC.


L’IBEC es dedica a activitats de recerca i formació en el camp de la bioenginyeria. El coneixement que hi ha als grups de recerca de l’IBEC s’estructura en tres grans vies: nanomedicina, enginyeria cel·lular i de teixits i TIC per a la salut. Totes elles es posen al servei de la ciència i de la societat per progressar en tres grans àrees d’aplicació: la medicina del futur, les teràpies regeneratives i l’envelliment actiu.

ICMS es dedica a la investigació, formació i educació en el camp dels materials amb aplicacions per a la medicina regenerativa, biologia química i tecnologia dels polímers. Avançar en la comprensió fonamental dels sistemes moleculars complexos en ciències de materials, energia, mobilitat, salut i vida és el principal motor de l’Institut de Sistemes Moleculars Complexos.