DONATE

Nanomotors impulsats amb llum

No obstant, això implica l’ús de combustibles químics que en ocasions – com en el cas del peròxid d’hidrogen – són biotòxics.

El grup Smart nano-bio devices de l’IBEC ha proposat alguns combustibles bio-amigables per impulsar els seus nanomotors, com la glucosa o la urea; però aquestes opcions restringeixen la vida útil dels motors, a causa del consum sostingut de combustible requerit.

Imatge: Imatge TEM d’un nanomotor d’ Au/TiO2 , amb forma de nanoesfera buida.

“Una forma eficient de propulsar els nanomotors seria utilitzant estímuls externs, com ultrasons o camps magnètics o elèctrics”, diu el professor de recerca ICREA i investigador principal, Samuel Sánchez. Basant-se en aquesta idea, els col·laboradors han desenvolupat nanomotors d’or i diòxid de titani d’aproximadament 175 nm de diàmetre que exhibeixen moviment actiu brownià quan s’il·luminen amb llum blanca d’ampli espectre.

“Aquest treball suposa un pas endavant en el camp, ja que fins ara els estudis per a propulsar nanomotors amb llum només han funcionat utilitzant fonts de llum no biocompatibles, com la llum ultraviolada”, afegeix el Samuel.

El nou descobriment proporciona una alternativa per propulsar nanomotors sense la necessitat d’emprar combustibles químics, i pot donar lloc a aplicacions completament noves para micro i nanomotors amb alimentació externa.


Article de referència: Xu Wang, Varun Sridhar, Surong Guo, Nahid Talebi, Albert Miguel López, Kersten Hahn, Peter A. van Aken, Samuel Sanchez (2018). Fuel-free nanocap-like motors actuated under visible light Adv.Funct.Mat, epub ahead of print (DOI: 10.1002/adfm.201705862)