Nanopartícules contra “maxibacteries”

Eduard Torrents, líder del grup d’ “Infeccions bacterianes i teràpies antimicrobianes” de l’IBEC, és entrevistat a la revista ALMA per la seva lluita contra els bacteris causants de fibrosi quística.

Read more…

Eduard Torrents centra la seva investigació en la creació d’unes nanopartícules que podrien acabar amb les infeccions bacterianes causants de la fibrosi quística.

Estem dissenyant teràpies alternatives a les actuals, capaçes d’atacar aquest biofilm. Fem servir nanopartícules de les que hem modificat la seva superfície perquè el disgreguin i així l’antibiòtic pugui penetrar i matar el bacteri que creix dins el moc, el que curaria radicalment les infeccions.

Eduard Torrents

 

Podeu llegir l’entrevista completa aqui.