DONATE

Obrint noves portes per combatre infeccions bacterianes

Centrant-se en els enzims ribonucleòtids reductases, que són essencials per la divisió cel·lular amb duplicació d’alta fidelitat de l’ADN – un pas crític en el cicle vital de tota mena d’organismes – els investigadors varen estudiar l’expressió de cadascun d’aquests enzims durant el creixement aeròbic i anaeròbic de la P. Aeruginosa i el seu paper durant la infecció.

Green fluorescence protein expression under the nrdAB promoter region in Pseudomonas aeruginosa.

“Els ribonucleòtids reductases controlen la única via vers els desoxirribonucleòtids que són necessaris per la síntesi i reparació de l’ADN,” explica Eduard. “Estudiant-los, hem pogut examinar el canvi en l’expressió de cadascuna d’elles durant el procés d’infecció i així determinar quals en particular podrien considerar-se un bon objectiu per inhibir el creixement de la P. Aeruginosa en casos crònics.”

Font: Sjöberg, B-M & Torrents, E. (2011). Shift in ribonucleotide reductase gene expression in Pseudomonas aeruginosa during infection. Infect Immun, in press