DONATE

PeriCord, el bioimplant capaç de reparar el teixit cardíac en pacients

Més concretament, els metges van introduir un bioimplant anomenat PeriCord a un pacient de 63 anys que havia patit un infart.

Tres mesos més tard, la mida de la cicatriu provocada per l’infart s’havia reduït significativament –al voltant d’un 9%-, tal com havien previst els experts basant-se en estudis preclínics amb porcs.

Els detalls d’aquesta nova teràpia es recullen en un article científic publicat recentment a la revista EBioMedicine de la prestigiosa The Lancet. En aquest document, els autors exposen que per a l’elaboració del bioimplant -batejat amb el nom de PeriCord en honor als dos components que el formen: el pericardi i el cordó umbilical- van haver d’incorporar les cèl·lules mare dins una matriu de pericardi que havia d’actuar com a vehicle que permetés l’aplicació de les cèl·lules que contenia directament sobre la zona infartada.

Aquest bioimplant presenta una duresa comparable amb la d’un ventricle, està format de pericardi humà descel·lularitzat i enriquit amb cèl·lules mare mesenquimàtiques, que procedeixen del cordó umbilical. Aquestes cèl·lules es caracteritzen per posseir, a més d’una gran plasticitat i propietats immunomoduladores i antiinflamatòries importants, la capacitat de regenerar els teixits, el que explica la reducció de la mida de la cicatriu provocada per l’infart.

Segons els experts, liderats pel professor de la UB Daniel Navajas, que encapçala el Grup de Biomecànica Cel·lular i Respiratòria de l’IBEC, el gran repte era transformar un prototip de 2 cm2 utilitzat en el model preclínic provat amb porcs en un bioimplant de 16 cm2 i complir tots els requisits de seguretat i normatives per al seu ús en humans.

Un infart de miocardi pot condicionar la capacitat del pacient de dur a terme activitats de la vida diària, així com la seva qualitat i esperança de vida. En casos extrems, es pot arribar a necessitar un trasplantament de cor, si bé el més freqüent és que quedi una cicatriu residual que dilata el cor i fa que el pacient evolucioni cap a una insuficiència cardíaca. Aquest perfil de malalts són els que es podrien beneficiar de manera significativa d’aquesta nova tecnologia.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mitjançant les ajudes PERIS, El Instituto de Salud Carlos III i “la Caixa”.


Article de referència: C. Prat-Vidal et al. First-in-human PeriCord cardiac bioimplant: Scalability and GMP manufacturing of an allogeneic engineered tissue graft, EBioMedicine, Abril 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102729

 

Més informació: Bioenginyers de l’IBEC contribueixen a crear un implant per al cor