DONATE

S’identifica un actor clau en les infeccions E.coli

Peu de foto: Microscopia electrònica del cep LF82 de l’adherent i invasiva E. coli (esquerra) i els mutants nrdR (dreta) (ampliació Å~ 10,000).

En un article publicat recentment en la revista American Society for Microbiology’s Infection and Immunity, el grup “Infeccions Bacterianes: teràpies antimicrobianes” de l’IBEC ha descobert que la ribonucleòtid reductasa (RNRs) –enzim que proporciona els blocs de construcció per a la replicació de l’ADN en les cèl·lules vives– juga un paper important en la virulència i infecció de la Escherichia coli.

“Hem examinat els papers de diferents classes de RNR durant la infecció per la malaltia de Crohn –associada a l’adherència i invasió del cep d’E.coli AIEX LF82–” diu Eduard Torrents, investigador principal júnior de l’IBEC. Utilitzant cèl·lules intestinals en un model d’infecció in vivo i treballant conjuntament amb un grup de la Universitat de Auverge a Clarmont, líders mundials en infeccions per E.coli, hem trobat que inactivant o anul·lant la proteïna NrdD i el regulador transcripcional NrdR, disminueix l’habilitat particular d’aquest cep d’E.coli de colonitzar la mucosa de l’intestí. “Això mostra que la RNRs, i en particular la proteïna NrdR, regula la virulència de la malaltia de Crohn associada a l’E.coli mitjançant la regulació del moviment i la propagació del bacteri”, explica Eduard Torrents.

És essencial accedir a nous i més efectius antibiòtics ja que la resistència antimicrobiana (AMR) és un dels majors riscos socials que amenacen a la salut humana avui dia. L’increment de la resistència antibacteriana i la falta de nous antibiòtics en desenvolupament significa que és crucial identificar noves alternatives per tractar les infeccions bacterianes.

Gràcies als nous descobriments, el desenvolupament de fàrmacs dirigits a la ribonucleòtid reductasa, en particular a les proteïnes NrdD i NrdR, pot ser una nova estratègia prometedora per controlar infeccions bacterianes, i particularment per controlar la colonització de l’intestí per Escherichia coli.

Article de referència: Nicolas Dreux, Maria del Mar Cendra, Sébastien Massier, Arlette Darfeuille-Michaud, Nicolas Barnich & Eduard Torrents (2015). “Ribonucleotide reductase NrdR as a novel regulator for motility and chemotaxis during adherent-invasive Escherichia coli infection.” Infect. Immun., accepted manuscript posted online 20 January 2015, doi:10.1128/IAI.02772-14