DONATE

L’IBEC participa en cuatre dels cinc 2018 BIST Ignite Grants que s’atorguen a projectes de recerca multidisciplinària

Quatre projectes coordinats per 2 investigadors principals i 2 investigadors de l’IBEC han aconseguit financiació a través del programa BIST Ignite Grants.

El BIST Ignite Programme és una eina que serveix per a fomentar la recerca multidisciplinària entre els membres del BIST. L’objectiu del programa és promoure noves col·laboracions entre els diferents membres de la comunitat BIST; facilitant l’intercanvi de coneixement entre els diferents camps de la ciència, explorant nous enfocaments. Els projectes que poden optar a les beques han d’explorar noves preguntes i reptes tecnològics a través de nous enfocaments amb una visió multidisciplinària.

IBEC is a partner in four out of five 2018 BIST Ignite Grants awarded to multidisciplinary research projects

The BIST Ignite Programme is a mechanism to foster multidisciplinary research among the BIST members. Its goal is to promote new collaboration between its partners, facilitating the exchange of knowledge among different scientific fields and exploring new approaches.

The projects that can be eligible for the grants must pursue the exploration of new questions and technological challenges through novel multidisciplinary approaches. The selected projects are granted with 20.000€ each and researchers will have 8 months to develop their projects.

This year’s winning projects are: