DONATE

Més a prop del tractament d’ algunes malalties pulmonars cròniques

Un grup d’investigadors de l’IBEC ha aconseguit recrear les condicions de cultiu i ambientals que permeten el creixement simultani i estable de les bactèries Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus, que són especialment freqüents en malalties pulmonars cròniques com la EPOC o la Fibrosis Quística.

Gran part de les infeccions que són cròniques es produeixen degut a la capacitat inherent d’algunes bactèries de crear biopel·lícules. Aquestes infeccions associades a biofilms s’han convertit en una amenaça global, si bé encara se’n coneixen pocs detalls.